aboutus
Dây chuyền sản xuất

Thông tin nhà máy

Quy mô nhà máy: 1.000-3.000 mét vuông
Địa điểm nhà máy: hang Châu
Số dây chuyền sản xuất: 4
Hợp đồng sản xuất: Dịch vụ OEM được cung cấp Dịch vụ thiết kế được cung cấp
Giá trị đầu ra hàng năm: 5 triệu đô la Mỹ - 10 triệu đô la Mỹ

Khả năng sản xuất

tên sản phẩm Các đơn vị sản xuất
(Năm trước)
Cao nhất từ ​​trước đến nay
Sản lượng hàng năm
Loại đơn vị
nến thơm 3000000 5000000 Mảnh / miếng

OEM/ODM

Nghiên cứu và phát triển

Chi tiết liên lạc